Aardwetenschappen

Onze Aarde: 4.6 miljard jaar oud, elke dag actueel

Leren hoe de planeet werkt

Tijdens de opleiding Aardwetenschappen aan de VU leer je te doorgronden hoe onze planeet Aarde ‘werkt’. Je verdiept je in gebergten en gesteente, fossielen en mineralen, ijskappen, rivieren en de oceaan. In klimaatverandering in verleden, heden en toekomst. Je gaat aan de slag met de natuurwetenschappelijke aspecten van de Aarde, met wiskundige modellen en natuurkundige of chemische metingen. Tijdens college en practicum, maar vooral ook tijdens de vele excursies en veldwerk.

Je houdt je straks bezig met vragen als: Welk effect heeft klimaatverandering op zeespiegel en rivierstanden? Hoe lang is er nog schoon drinkwater voor iedereen? Wat vertellen de hemellichamen om ons heen over de Aarde? Hoe zit de bodem onder onze voeten in elkaar? Waarom kunnen we nog geen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorspellen? Om de antwoorden op dit soort vragen te vinden, duik je door waarnemingen en metingen te doen in de geschiedenis van onze planeet en ontwikkel je vervolgens de academische expertise om toekomstgerichte plannen te maken.

 

Topopleiding 2015    Topopleiding 2016    Topopleiding 2017

Aardwetenschappen VU: Topopleiding volgens Keuzegids Hoger Onderwijs in 2015, 2016 en 2017

Verder kijken als Aardwetenschapper

Vanuit het VU-thema Science for Sustainability ontwikkel je een brede en diepe blik op het vakgebied Aardwetenschappen. Tot in het tweede jaar doe je echt Aardwetenschappen: een combinatie van de diepere ondergrond, het landschap en klimaat. Pas in de loop van het tweede jaar kies je een hoofdrichting. Je verdiept je in Geologie, Fysische Geografie en Geo-milieuwetenschappen, met de aarde als verbindend element. Geologie gaat meer om ín de Aarde, Fysische Geografie meer over óp de Aarde. Je komt in een jaargroep van maximaal 80 studenten. Groot genoeg om de belangrijke richtingen te kunnen aanbieden, klein genoeg voor intensief contact met medestudenten en docenten. Na deze bachelor ben je volledig toegerust om je te gaan specialiseren via een van onze Earth Sciences-masters.

Aardwetenschapper worden? Kom proefstuderen

Ben je onderzoekend en praktisch ingesteld? Zie je er niet tegenop regelmatig buiten en in het buitenland bezig te zijn? Ben je gefascineerd door de Aarde en wil je doorgronden hoe zij 'werkt'? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen.

Klimaatverandering, toenemende schaarste in (drink)water en grondstoffen: er is genoeg op te lossen de komende decennia. In welke (wind)richting jouw toekomst ligt, hangt sterk af van de specialisatie die je kiest. Geologen werken over het algemeen meer in het buitenland na hun studie (35%) dan Fysisch Geografen en Geo-milieuwetenschappers. Het perspectief op een baan op niveau (91%) die ook goed betaalt (gem. startsalaris 2307 euro) is bij Aardwetenschappen hoger dan bij andere natuurwetenschappelijke opleidingen zoals Natuurkunde of Biologie.

Waar je terecht komt, hangt sterk van je specialisatie af. Misschien ga je straks wel aan de slag als geoloog bij olie- en gaswinningsbedrijven, of juist als klimatoloog bij Greenpeace, als hydroloog bij een waterschap, of publiceer je als wetenschapper in Science of Nature. Je kunt dus terecht bij werkgevers in uiteenlopende sectoren: van universiteiten tot onderzoeksinstituten, van musea tot natuurbeschermings-organisaties en van overheid tot industrie.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Aardwetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde
    

Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Aardwetenschappen op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Engels, Wiskunde (A of B), Natuurkunde en Scheikunde op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Aardwetenschappen op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Wiskunde (A of B), Natuurkunde en Scheikunde op 6 vwo-niveau.
      
Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten op behalen:

 • Engels
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

VU Matching is onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst en het bijwonen van een matchingsactiviteit van de opleiding.

De meeste opleidingen bieden deze activiteit aan begin juni. Dat is precies de veldwerkperiode, waarin alle docenten en studenten Aardwetenschappen ergens in het (buiten)land buiten bezig zijn. Daarom geldt bij Aardwetenschappen Proefstuderen op 24 november 2016 en 20 april 2017 als inhoudelijke activiteit.

Als je je na deze datums hebt aangemeld voor deze opleiding dan ontvangt de opleiding graag een motivatiebrief van je. Als je je aangemeld hebt na 1 mei zonder dat je bij een proefstudeerdag aanwezig was dan is het sturen van een motivatiebrief verplicht. Heb je nog geen email ontvangen hierover, mail dan zelf naar matching.beta@vu.nl om de richtlijnen voor de inhoud van je brief te ontvangen. Heb je vragen over de opleiding of twijfels over je keuze, neem dan contact op. Zie de contactinformatie hieronder.

Kijk voor algemene informatie over matching op de website van VU Matching.

Vragen? Bel of mail docent Bernd Andeweg:
E: bernd.andeweg@vu.nl
T: 020 598 7339

Of stuur @berndandeweg een tweet.

Bachelordag 4 november 2017
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.


Facebook-icoon

Dit ga je doen

Als je onze planeet in detail wil bestuderen, heb je enige basis in de natuurwetenschappen nodig. Wiskunde, Geochemie, Fysica, Biologie, ze komen voorbij in het programma. Vaak ook als onderdeel  van een ander vak. Daarnaast leer je in 4D denken: in veel ruimte en tijd. De Aarde is zo groot en complex, dat het tijd kost voor je inziet hoe variabel de werkelijkheid is en hoeveel invloed processen op elkaar kunnen hebben. Systeem Aarde, noemen we dat. 

Tijdsbesteding 
Hoorcolleges, werkcolleges en practica: gemiddeld meer dan 20 uur per week 

Zelfstudie: gemiddeld minder dan 20 uur per week 
Veldwerk: per jaar een aantal voltijds weken

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aardwetenschappen vind je in het jaarschema.

Aangezien Aardwetenschappen geen vak in het voortgezet onderwijs is, moet iedereen wennen aan de manier waarop Aardwetenschappers naar de Aarde kijken. Je leert over veel zaken de basis, waar je in het tweede en derde jaar op kan voortbouwen. Als je van een gesteente dat door een rivier is afgezet meer wil begrijpen, is kennis van hoe rivieren nu stromen zeer verhelderend. Om een voorbeeld te geven. Ook leer je basisvaardigheden in het verzamelen van gegevens in het veld, die objectief weergeven en zelf interpretaties bouwen op die gegevens.

 

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste jaar volg je nog een gezamenlijk programma en ontwikkel je je verder tot all-round Aardwetenschapper. Daarnaast volg je ondersteunende vakken. Aan het begin van het tweede semester kies je voor een hoofdrichting: Geologie & Geochemie of Aardoppervlak. De vakken, practica en veldwerk zijn voor deze richtingen anders van inhoud.

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste half jaar van het derde jaar kun je een minor volgen. Dat kan een pakket vakken zijn bij een heel andere opleiding of elders in Europa of de wereld. Bij ons kun je je verder verdiepen in de richting die je in het tweede jaar al bent ingeslagen. In het tweede deel van het jaar ben je bezig met je Bachelorproject. Hier leer je aardwetenschappelijk onderzoek te doen, in het veld, in het lab en met computermodellen. Een paar voorbeelden van onderwerpen waar je aan kan denken:
• Vulkanisme (Geochemie)
• Klimaatverandering in het verleden (Paleoklimatologie)
• Fossielen (Paleontologie)
• Breuken in gesteenten (Structurele Geologie/Tektoniek)
• Experimenten over het inwendige van planeten (Petrologie)
• CO2-uitstoot in polaire gebieden (Klimatologie)
• Saale glaciale bekkens in Nederland (Sedimentologie)
• Kalksteen in meren (Sedimentologie/Stratigrafie)
• Computermodellen van klimaat vroeger en nu
• Interacties tussen vloeistof en gesteente (Geochemie)  

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
       empty

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aardwetenschappen vind je in het jaarschema.

Aangezien Aardwetenschappen geen vak in het voortgezet onderwijs is, moet iedereen wennen aan de manier waarop Aardwetenschappers naar de Aarde kijken. Je leert over veel zaken de basis, waar je in het tweede en derde jaar op kan voortbouwen. Als je van een gesteente dat door een rivier is afgezet meer wil begrijpen, is kennis van hoe rivieren nu stromen zeer verhelderend. Om een voorbeeld te geven. Ook leer je basisvaardigheden in het verzamelen van gegevens in het veld, die objectief weergeven en zelf interpretaties bouwen op die gegevens.

 

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste jaar volg je nog een gezamenlijk programma en ontwikkel je je verder tot all-round Aardwetenschapper. Daarnaast volg je ondersteunende vakken. Aan het begin van het tweede semester kies je voor een hoofdrichting: Geologie & Geochemie of Aardoppervlak. De vakken, practica en veldwerk zijn voor deze richtingen anders van inhoud.

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste half jaar van het derde jaar kun je een minor volgen. Dat kan een pakket vakken zijn bij een heel andere opleiding of elders in Europa of de wereld. Bij ons kun je je verder verdiepen in de richting die je in het tweede jaar al bent ingeslagen. In het tweede deel van het jaar ben je bezig met je Bachelorproject. Hier leer je aardwetenschappelijk onderzoek te doen, in het veld, in het lab en met computermodellen. Een paar voorbeelden van onderwerpen waar je aan kan denken:
• Vulkanisme (Geochemie)
• Klimaatverandering in het verleden (Paleoklimatologie)
• Fossielen (Paleontologie)
• Breuken in gesteenten (Structurele Geologie/Tektoniek)
• Experimenten over het inwendige van planeten (Petrologie)
• CO2-uitstoot in polaire gebieden (Klimatologie)
• Saale glaciale bekkens in Nederland (Sedimentologie)
• Kalksteen in meren (Sedimentologie/Stratigrafie)
• Computermodellen van klimaat vroeger en nu
• Interacties tussen vloeistof en gesteente (Geochemie)  

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
       empty

Samenvatting Aardwetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei

Startdatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend studie advies

norm 42 EC

Specialisaties

Aardoppervlak (Fysische Geografie), Diepe Aarde (Geologie)

VWO profiel

N&T en N&G (met Natuurkunde), E&M aangevuld met Scheikunde en Natuurkunde, C&M met Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde A of B

Interessegebied

Natuurwetenschappen

Jennifer Stroo

Veldwerk in Spitsbergen

Svalbard_Jenn1

We gingen drie dagen op veldwerk naar Kapp Linne onder begeleiding van een Amerikaanse Arctische Hydroloog en Glacioloog. Een dag voorbereiding met colleges over de Linne-gletsjer en het Linne-meer. Ze onderzoeken daar het gletsjermeer-systeem. In de winter graven ze sneeuwpits op de gletsjer en in de zomer meten ze de afvoeren in het meer. Oh, de geologie is er zó mooi! In het veld was het onze beurt om de nieuwe data te verzamelen! Sneeuw-kuilen graven dus. Om vervolgens de sneeuwdichtheid, -structuur en -textuur in beeld te brengen. Ook hebben we vijf nieuw ablatie-stokken in het gletsjer- ijs geboord. Het weer zat mee, dus het was niet erg om te zwoegen in de sneeuw :D Super!

Pim Kaskes

Trix
Facebook-icoon