Natuur- en Sterrenkunde

Lever een fundamentele bijdrage aan onze maatschappij, verklaar de vraagstukken van het universum

Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam

Is het mogelijk om een quantumcomputer te bouwen? Wat is donkere materie? Is er leven op andere planeten? Dit zijn vragen waar je je tijdens je opleiding Natuur- en Sterrenkunde mee bezig houdt. In deze gecombineerde bacheloropleiding maak je kennis met onderzoek naar de kleinste deeltjes, zoals atomen en quarks, maar ook naar de allergrootste structuren, zoals melkwegstelsels in het zichtbare heelal. Je leert natuurkundige experimenten op de grens van het onmogelijke te doen en observeert sterrenkundige verschijnselen in de ruimte. Met natuurkundige theorieën zoek je naar een verklaring voor je bevindingen. Wil jij weten hoe de wereld precies werkt? Kom het onderzoeken in de bachelor Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam.

De bacheloropleiding Natuur-en Sterrenkunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam. In deze opleiding hebben wij onze krachten gebundeld. Amsterdam biedt hiermee de meest diverse Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland.

VUvA logos

Is Natuur- en Sterrenkunde de opleiding voor jou?
Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam is sterk fundamenteel gericht. Dit houdt in dat we onderzoek doen vanuit een nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit. We willen weten waarom. Dit is van direct belang voor ontwikkelingen in alle natuurwetenschappelijke vakgebieden zoals scheikunde, biologie en de medische wetenschap.

Ben jij net zo nieuwsgierig als wij en wil jij hieraan bijdragen, dan is de opleiding Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam misschien wel iets voor jou. Heb je daarnaast:

 • een VWO diploma (alle profielen) met wiskunde B
 • aanleg voor natuurkunde en wiskunde
 • interesse in een van de onderzoeksgebieden van de UvA en de VU:
 1. Quantum Universe,
 2. Complex Systems,
 3. Liquids and Matter,
 4. Physics of Life and Health,
 5. Physics of Energy,
 6. Astronomy & Astrophysics
  dan ontmoeten we je graag bij een Bachelordag of kom een keer meelopen!

  Extra uitdaging?
  Wil je naast het reguliere bachelorprogramma een extra uitdaging? Als je zowel Natuurkunde als Wiskunde wilt studeren dan is het dubbele bachelorprogramma iets voor jou. Binnen drie jaar kun je in beide disciplines afstuderen.

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijd studie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken, waarin je 60 studiepunten kunt halen. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

 • speciale relativiteitstheorie;
 • quantummechanica;
 • sterrenkunde;
 • electrodynamica.

In je eerste jaar al leer je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basis principes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt onderzoekend afgesloten met het practicumproject.

Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken zoals calculus en lineaire algebra. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie.

Het tweede jaar

Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft een belangrijk onderwerp.
Je kunt je nu al specialiseren in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde of de sterrenkunde, door een geschikte vakkencombinatie te kiezen, maar je kunt ook in de verschillende richtingen de basisvakken verkennen, zodat je een brede basis hebt.

Aan het einde van je tweede jaar volg je de vakken Research Project en Research Practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze bij de UvA of VU.

Het derde jaar

Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken, waarmee je je kunt voorbereiden op een master of een baan. De keuzeruimte en projecten kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject, waarbij je voor een langere periode onderzoek doet en afrondt met een uitgebreid verslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Bekijk de precieze inhoud van alle vakken in de digitale studiegids en een schematisch overzicht van de studie in het studieprogramma.
Studiegids

Onderwijsvormen

Een flink deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt ze in een gevarieerde mix van hoorcolleges, werkgroepen, projecten en (computer)practica.

 • In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten gedurende vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.
 • De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of eeneindpresentatie.

Hoeveel studeer je per week?

 • studielast per week: 40 uur
 • onderwijs: 20 contacturen
 • zelfstudie: 10 tot 20 uur

Natuur- en Sterrenkunde is een intensieve universitaire studie en vanaf het begin wordt een flinke inspanning van je verwacht. Je krijgt hier een leuke en fascinerende studie voor terug.

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit verzorgen samen de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde. Als student profiteer je van de diversiteit aan vakken en onderzoek van zowel de VU als de UvA. Amsterdam biedt hiermee de breedste Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland. Door het grote aanbod van vakken kun je heel breed kiezen, maar je kunt je ook verdiepen in één van de onderzoeksthema’s van de één van de universiteiten. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Als je de opleiding afrondt, krijg je één gezamenlijk diploma.

Wat biedt de opleiding jou?

Je kunt je specialiseren in veel verschillende richtingen, zoals experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde en sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Er is ruimte voor keuzevakken of een minor in andere studierichtingen. De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. Je krijgt ook een tutor toegewezen, die je kan helpen mocht je toch vastlopen met studeren.

Meer redenen om in Amsterdam te studeren:

 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU heeft een sterke reputatie op het gebied van onder meer snaartheorie, subatomaire fysica, fysica van het leven en sterrenkunde, en behoort tot de internationale top.
 • Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie) en Michiel van der Klis (sterrenkunde), Fysicaprijswinnaar 2013 Stan Bentvelsen (subatomaire fysica) en Valorisatieprijswinnaar 2015 Jo van den Brand (cosmologie).
 • Onderzoek staat centraal binnen de opleiding en je wordt al snel deel van de onderzoeksgemeenschap. In je eerste jaar doe je een uitgebreid practicum en sluit je het jaar af met een practicumproject. Tijdens je tweede jaar werk je mee aan een onderzoeksproject bij een onderzoeksgroep naar keuze bij de UvA of VU. Op deze onderzoeksinstituten kun je in het derde jaar ook terecht voor je afsluitende bachelorproject.
 • We bieden zowel een bachelor- als een masterspecialisatie Sterrenkunde aan. De faciliteiten op het Amsterdam Science Park zijn uitstekend voor sterrenkundig onderzoek, denk bijvoorbeeld alleen al aan de krachtigste telescopen van Nederland, die boven op het faculteitsgebouw staan.

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijd studie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken, waarin je 60 studiepunten kunt halen. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

 • speciale relativiteitstheorie;
 • quantummechanica;
 • sterrenkunde;
 • electrodynamica.

In je eerste jaar al leer je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basis principes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt onderzoekend afgesloten met het practicumproject.

Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken zoals calculus en lineaire algebra. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie.

Het tweede jaar

Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft een belangrijk onderwerp.
Je kunt je nu al specialiseren in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde of de sterrenkunde, door een geschikte vakkencombinatie te kiezen, maar je kunt ook in de verschillende richtingen de basisvakken verkennen, zodat je een brede basis hebt.

Aan het einde van je tweede jaar volg je de vakken Research Project en Research Practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze bij de UvA of VU.

Het derde jaar

Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken, waarmee je je kunt voorbereiden op een master of een baan. De keuzeruimte en projecten kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject, waarbij je voor een langere periode onderzoek doet en afrondt met een uitgebreid verslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Bekijk de precieze inhoud van alle vakken in de digitale studiegids en een schematisch overzicht van de studie in het studieprogramma.
Studiegids

Onderwijsvormen

Een flink deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt ze in een gevarieerde mix van hoorcolleges, werkgroepen, projecten en (computer)practica.

 • In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten gedurende vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.
 • De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of eeneindpresentatie.

Hoeveel studeer je per week?

 • studielast per week: 40 uur
 • onderwijs: 20 contacturen
 • zelfstudie: 10 tot 20 uur

Natuur- en Sterrenkunde is een intensieve universitaire studie en vanaf het begin wordt een flinke inspanning van je verwacht. Je krijgt hier een leuke en fascinerende studie voor terug.

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit verzorgen samen de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde. Als student profiteer je van de diversiteit aan vakken en onderzoek van zowel de VU als de UvA. Amsterdam biedt hiermee de breedste Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland. Door het grote aanbod van vakken kun je heel breed kiezen, maar je kunt je ook verdiepen in één van de onderzoeksthema’s van de één van de universiteiten. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Als je de opleiding afrondt, krijg je één gezamenlijk diploma.

Wat biedt de opleiding jou?

Je kunt je specialiseren in veel verschillende richtingen, zoals experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde en sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Er is ruimte voor keuzevakken of een minor in andere studierichtingen. De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. Je krijgt ook een tutor toegewezen, die je kan helpen mocht je toch vastlopen met studeren.

Meer redenen om in Amsterdam te studeren:

 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU heeft een sterke reputatie op het gebied van onder meer snaartheorie, subatomaire fysica, fysica van het leven en sterrenkunde, en behoort tot de internationale top.
 • Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie) en Michiel van der Klis (sterrenkunde), Fysicaprijswinnaar 2013 Stan Bentvelsen (subatomaire fysica) en Valorisatieprijswinnaar 2015 Jo van den Brand (cosmologie).
 • Onderzoek staat centraal binnen de opleiding en je wordt al snel deel van de onderzoeksgemeenschap. In je eerste jaar doe je een uitgebreid practicum en sluit je het jaar af met een practicumproject. Tijdens je tweede jaar werk je mee aan een onderzoeksproject bij een onderzoeksgroep naar keuze bij de UvA of VU. Op deze onderzoeksinstituten kun je in het derde jaar ook terecht voor je afsluitende bachelorproject.
 • We bieden zowel een bachelor- als een masterspecialisatie Sterrenkunde aan. De faciliteiten op het Amsterdam Science Park zijn uitstekend voor sterrenkundig onderzoek, denk bijvoorbeeld alleen al aan de krachtigste telescopen van Nederland, die boven op het faculteitsgebouw staan.

De arbeidsmarkt
Er is een grote vraag naar afgestudeerde fysici en astronomen omdat ze goed getraind zijn in het doorzien van complexe problemen.

Als je na de master kiest voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit, ligt het voor de hand om te gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Dit kan bij een natuur- of sterrenkundig onderzoeksinstituut, of bij een instituut waarmee de UvA of de VU samenwerkt, zoals het Instituut voor subatomair onderzoek Nikhef, het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) of het AMC en VUMC. Promotieonderzoek kun je ook verrichten aan een andere universiteit of bij onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

Uiteraard kun je ook kiezen voor een carrière buiten het onderzoek. Afgestudeerden van de UvA en de VU:

 • hebben onderzoeksbanen (fundamenteel of toegepast);
 • werken in het bedrijfsleven;
 • hebben management- of adviesfuncties bij o.a. overheden, banken of multinationals;
 • zijn werkzaam op het gebied van educatie en communicatie (onderwijs, wetenschapsjournalistiek en voorlichting).

Met je bachelordiploma Natuur- en Sterrenkunde kun je ook direct doorstromen naar de VU/UvA-master Physics. Voor info over andere masters ga je naar www.vu.nl/masters.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Natuur- en Sterrenkunde studeren: 

 • Natuur en Techniek 
 • Natuur en Gezondheid met Wiskunde B en Natuurkunde 
 • Economie en Maatschappij met Wiskunde B, Natuurkunde 
 • Cultuur en Maatschappij met Wiskunde B, Natuurkunde

Voldoe je niet aan deze eisen en wil je deficiënties wegwerken, oftewel vwo-deelcertificaten halen? Bekijk dan de informatie over toetsen en taaleisen. Je kunt ook bij WisMon terecht.

Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Natuur- en Sterrenkunde op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Met een propedeuse Technische Natuurkunde (of een vergelijkbare richting) kun je in principe instromen in het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde. De examencommissie beslist of je aan de gestelde eisen voldoet.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Natuur- en Sterrenkunde op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? je kunt in principe instromen in het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde. De examencommissie beslist of je aan de gestelde eisen voldoet.
      
Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar VUnet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde

 

Ouder dan 21?

Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde

 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bindend studieadvies
Voor de opleiding Natuur- en Sterrenkunde geldt een bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre je, aan het einde van je eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat je de opleiding tijdig afrondt.
Studenten die aan het einde van het eerste studiejaar 42 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten. Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in het daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Tijdens het eerste studiejaar krijg je meerdere adviezen over je studievoorgang op basis waarvan je actie kunt ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.

 • In november krijg je een pre-advies op basis van je eerste resultaten;
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies;
 • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten.

Tutorprogramma Natuur- en Sterrenkunde
Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken, krijg je in het eerste studiejaar een tutor toegewezen: een ouderejaarsstudent Natuur- en Sterrenkunde die jou, samen met tien tot twaalf andere studenten, begeleidt.
Tijdens de tutorbijeenkomsten besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren, samenwerken met medestudenten, de voortgang van je studie en oefen je met het maken van complexe opgaven. De tutor helpt je zo goed mogelijk je weg te vinden op
de universiteit. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de academische vaardigheden zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging.

Studieadviseur
Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.
Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

 • advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
 • begeleiding bij het maken van keuzes;
 • vragen over extra uitdaging en verdieping;
 • advies over je studieplanning en bij studievertraging;
 • ondersteuning bij effectiever studeren

De studieadviseur van Natuur- en Sterrenkunde is Iris Hettelingh. Neem contact met haar op via dit contactformulier

Natuur- en Sterrenkunde
Heb jij behoefte aan meer uitdaging in je opleiding? Dan biedt de bachelor Natuur- en Sterrenkunde je drie opties: het Advanced Honours Programme Physics and Astronomy, het honoursprogramma of een dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde.

Advanced Honours Programme Physics and Astronomy
Het nieuwe Advanced Honours Programme Physics and Astronomy is een unieke kans om met topdocenten en hoogleraren, zoals Erik Verlinde, dieper op de stof in te gaan. Je gaat in dit programma al direct in je eerste jaar aan de slag met de complexere onderdelen van de natuurkunde en wiskundige technieken toegepast op de natuurkunde. Samen met andere honoursstudenten vorm je een mentorgroep en volg je (extra) seminars. Lees meer

Het honoursprogramma
Naast je bachelor Natuur- en Sterrenkunde kun je het honoursprogramma doen: een op maat gemaakt honoursprogramma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Lees meer

Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde
In de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde volg je twee bacheloropleidingen tegelijk. Dit is een aangepast programma, waarbij de wiskundevakken gegeven worden door de opleiding Wiskunde en de natuurkundevakken door de opleiding Natuur- en Sterrenkunde. Lees meer
Natuur- en Sterrenkunde is een internationaal georiënteerde opleiding. Het meeste onderzoek vindt plaats in het kader van internationale samenwerking. Je kunt een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit doen. Onze studenten zijn onder andere naar universiteiten geweest in Berlijn, Bologna, Edinburgh, Parijs, Warsaw, Melbourne en Sydney.

De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:

 • met vakken binnen de bachelor Natuur- en Sterrenkunde;
 • met vrij te kiezen vakken buiten de natuur- en sterrenkunde;
 • met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een semester in een ander vakgebied. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema van verschillende kanten te bekijken.

Er wordt ook een educatieve minor aangeboden, voor bètabachelorstudenten die overwegen om het onderwijs in te gaan. Je volgt vakken gericht op didactische vaardigheden en loopt stage op een school.

Minorenaanbod

Met specifieke vragen over de opleiding kun je altijd terecht bij de studieadviseur van Natuur- en Sterrenkunde, Iris Hettelingh:
Je kunt contact opnemen via dit formulier

Algemene vragen kun je stellen aan de servicedesk van het Education Service Centre:
T 020- 525 7100

Samenvatting Natuur- en Sterrenkunde

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei

Startdatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend studie advies

norm: 42 EC

Toelatingseisen


VWO profiel

NT - NG met Natuurkunde en Wiskunde B - EM met Natuurkunde en Wiskunde B - CM met Natuurkunde en Wiskunde B

Interessegebied

Natuurwetenschappen