Psychologie

Bestudeer het menselijk gedrag en help mensen met psychische problemen en organisaties met groepsgedragsvraagstukken

Menselijk gedrag

Kies je voor de VU-bachelor Psychologie, dan leer je op veelzijdige, wetenschappelijke wijze kijken naar menselijk gedrag. Je stort je op vragen als 'Wanneer is iemand eigenlijk normaal?' en 'Wat maakt een mens gelukkig of juist depressief?' Zo bestudeer je bijvoorbeeld hoe mensen zich van jongs af aan ontwikkelen, hoe mensen waarnemen en beslissingen nemen, wat mensen drijft, maar ook welke interventies of therapieën wel of niet werken.

Psychologie is een relatief oud gebied in de wetenschap: er zijn al veel schouders voor jou om op te gaan staan. Daarom vinden we het belangrijk dat je in de eerste fase van je studie een brede basis legt. Je volgt vakken in de klinische, neuro- en ontwikkelingspsychologie, biologische en cognitieve psychologie en sociale en arbeids- en organisatiepsychologie. Daarna ga je je steeds meer specialiseren en vol de diepte in. Daarnaast train je ook je vaardigheden, zoals onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren, maar ook gespreksvaardigheden. Je zult steeds beter gaan inzien dat er nog heel veel te ontdekken valt in dit vakgebied, dat sneller dan ooit in ontwikkeling is.

Dit programma is zowel in het Nederlands als het Engels te volgen.

Verder kijken als psycholoog

Nieuwe psychologische inzichten beginnen allemaal bij de nieuwsgierigheid naar ons denken, voelen en gedrag. Er vinden razend interessante ontwikkelingen plaats, van onderzoek naar de invloed van beweging op de werking van het brein en van genetisch onderzoek tot onderzoek naar ziektebeelden als autisme en e-health. Psychologie is een brede discipline en vanuit het VU-brede onderzoeksthema Human Health and Life Sciences ontwikkel je dan ook een breed perspectief op de menselijke psyche. Bovendien wordt er aandacht besteed aan de verschillende toepassingsgebieden, zoals klinische (neuro)psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, sociale psychologie en ontwikkelingspsychologie. 

Actief leren

Als je Psychologie aan de VU komt studeren, dan kies je voor intensief en actief onderwijs. In colleges krijg je les van deskundige docenten, die de stof door uitleg en voorbeelden inzichtelijk maken. In groepjes van ongeveer 20 studenten werk je, onder begeleiding, aan het verwerken van de stof door actief met opdrachten bezig te zijn. Gedurende je studie krijg je van ons intensieve begeleiding. We verwachten van jou dat je je goed voorbereidt op elke bijeenkomst en actief meedoet tijdens de groepsbijeenkomsten en colleges.

Psycholoog worden? Kom proefstuderen

Kun je goed zelfstandig en hard werken en ben je tegelijkertijd ook een teamspeler? Ben je geïnteresseerd in mensen, hun gedrag en de biologie daarvan? Hou je van observeren, analyseren en argumenteren? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas. Meer informatie en aanmelden: www.vu.nl/proefstuderen.

In de bachelor leg je een stevige psychologie basis en met je diploma verdien je de titel Bachelor of Science (BSc). De meeste studenten kiezen ervoor om zich hierna verder te specialiseren middels een masteropleiding.

Na de masteropleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als klinisch psycholoog of klinisch neuro- of ontwikkelingspsycholoog in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aanverwante gebieden. Daar behandel, onderzoek of diagnosticeer je cliënten met psychische stoornissen en psychosociale problemen. Je kunt ook nog kiezen voor een vervolgopleiding.

Je kunt je ook specialiseren tot arbeids- en organisatiepsycholoog. Dan ga je aan de slag in personeels- of organisatieafdelingen van grote bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld als personeelsmanager of intern organisatieadviseur. Als sociaal psycholoog kun je ook terecht in communicatie- of adviesfuncties bij bedrijven en overheid. Denk aan rollen als coach, ‘mediator’ of beleids- en communicatieadviseur. Er bestaan ook drie research-masters die voorbereiden op een academische carrière.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Psychologie studeren: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

Let wel op: Wiskunde speelt een belangrijke rol in deze opleiding, met name bij Statistiek. Een stevige basiskennis Wiskunde is dus vereist.

Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Psychologie op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor het vak Wiskunde A of B of C op 6 vwo-niveau.
Meer informatie vind je onder 'wiskunde-eis voor hbo-studenten'.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Psychologie op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor het vak Wiskunde A of B of C op 6 vwo-niveau.
Meer informatie vind je onder 'wiskunde-eis voor hbo-studenten'.

Buitenlands diploma
Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

  1. Meld je aan via Studielink
  2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
  3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten op vwo-niveau behalen:

  • Engels
  • Wiskunde A of B of C
  • Biologie

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Voor sommige aankomend studenten geldt een wiskunde-eis. Dit is het geval als je een hbo(-propedeuse) hebt of als je je voorbereidt op het colloquium doctum voor Psychologie. Je wiskunde dient op vwo-niveau te zijn. Door de wiskundetoets voldoende te maken, voldoe je aan deze eis.

Wiskundetoetsen
Er zijn drie mogelijkheden om de zelfstudietoets af te leggen: op 19 maart 2018, 12 juni 2018 of 25 juli 2018. De toets is een open boek tentamen en bestaat uit zes meerkeuzevragen en drie open vragen.

Wiskundecursus
De wiskundecursus bereidt je voor op de wiskundetoets. Deze cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten en vindt plaats op de woensdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur in het hoofdgebouw van de VU. De start is op woensdag 7 februari en de cursus loopt tot en met woensdag 6 juni 2018. De toets vindt plaats op 12 juni 2018. Op 25 juli 2018 is er een herkansing. Je kunt je vanaf 1 november aanmelden via deze pagina.

Voorbereiding wiskundetoets
De leerstof voor de toets is het gehele boek Wiswijs (inclusief Appendix A t/m D) door Fred Pach & Hans Wisbrun, 3e druk, 2010, uitg. Noordhoff, ISBN 978-90-01-78853-7, verkrijgbaar bij de boekhandel. De 2e druk is ook geschikt, maar de 1e druk is verouderd. Daarnaast heb je een rekenmachine met toetsen voor logaritmen en machten nodig. Een geschikt model is bijvoorbeeld de Casio FX-82MS of de TI-30XA (geen grafische rekenmachine!). Ook heb je een liniaal, potlood, gum en papier met ruitjes nodig voor het tekenen van grafieken.

Kosten
Deelname aan een zelfstudietoets kost € 50,-. Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Er wordt evenmin gerestitueerd in geval van overmacht, ziekte of andere omstandigheden. Deelname aan de wiskundecursus kost € 495,-. De kosten van deze afsluitende toets zijn in het cursusgeld inbegrepen.

Meer informatie
Voorbeeldtoets
Uitwerkingen voorbeeldtoets

Contact
studiekeuze.fgb@vu.nl

VU Matching 
Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst en het bijwonen van een matchingsactiviteit. Kijk voor meer informatie op de website van VU Matching. Let op: bij sommige opleidingen is het bijwonen van de matchingsactiviteit verplicht.

De matchingsdag voor Psychologie is in juni. De precieze datum wordt later bekend gemaakt.

Deze matchingsactiviteit geeft een realistisch beeld van de opleiding. Je bekijkt van tevoren twee hoorcolleges, volgt een werkgroep en je maakt een tentamen. Je ontmoet docenten, toekomstige medestudenten en er is ruimte om vragen te stellen. Zo kun je weloverwogen beslissen of Psychologie de juiste opleiding is voor jou.

Vragen
Heb je vragen over de toelatingseisen?
E: studentenbalie@vu.nl

Heb je andere vragen?
E: studiekeuze.fgb@vu.nl

Bachelordag 4 november 2017
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van Psychologie.

Proefstuderen       
Het eerstvolgende dagje Proefstuderen vindt plaats in het najaar van 2017.
Meer informatie: www.vu.nl/proefstuderen

Individueel meeloopcollege
Ga met een student mee naar college en stel al je vragen.
Meer informatie en aanmelden: www.vu.nl/proefstuderen

Dit ga je doen

Deze VU-bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. In de hoorcolleges verzamel je kennis en inzichten uit de vakliteratuur. In de werkgroepen verdiep je je in de stof door opdrachten die je voorbereid hebt met medestudenten te bespreken.

Tijdsbesteding
Totaal: ±40 uur
Contacturen: 12-14 uur

Het eerste jaar is oriënterend. Je krijgt onder meer een inleiding in de psychologie en leert een aantal basisvaardigheden op het gebied van methoden, statistiek en diagnostiek. Je doet dus veel academische kennis op en je ontwikkelt praktische onderzoeksvaardigheden.


Vakken
Periode 1
Inleiding Psychologie
Methodologie
Periode 2
Biologische en Cognitieve Psychologie
Statistiek
Periode 3
Biologische en Cognitieve Psychologie
E-testing en Big Data
Periode 4
Sociale Psychologie
Meten en Diagnostiek
Periode 5
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
Periode 6
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Psychologische Gespreksvoering: basisvaardigheden

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit programma is zowel in het Nederlands als het Engels te volgen.

In het tweede jaar bouw je je basiskennis verder uit met onder meer een inleiding in de neuropsychologie. Bij Neuropsychologie bestudeer je de gevolgen van hersenbeschadiging op het gedrag van mensen (bijvoorbeeld agnosie, afasie, dementie). Ook volg je vakken zoals Arbeids- en Organisatiepsychologie, Filosofie en Psychologie en Samenspel van Genen en Omgeving. Door het kiezen van een preminor kun je zelf al vakken kiezen in de richting die je leuk vindt.


Vakken
Periode 1
Neuropsychologie
Filosofie en Psychologie
Periode 2
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Meten en Diagnostiek 1
Periode 3
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Psychologische Gespreksvoering 2: Professionele Vaardigheden
Periode 4
Samenspel van Genen en Omgeving
Statistiek 2
Periode 5
Pre-minor
Methodologie 2
Periode 6
Pre-minor
Methodologie 2

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens deze zogenoemde profileringsfase verdiep je je in de minor die je aan het eind van je tweede studiejaar hebt gekozen. Daarnaast is er nog één algemeen vak en een aantal vakken op het gebied van methodeleer en statistiek. De bacheloropleiding wordt afgesloten met de B-these. Het profileringsjaar bereidt tevens voor op een bepaald mastertraject.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Het eerste jaar is oriënterend. Je krijgt onder meer een inleiding in de psychologie en leert een aantal basisvaardigheden op het gebied van methoden, statistiek en diagnostiek. Je doet dus veel academische kennis op en je ontwikkelt praktische onderzoeksvaardigheden.


Vakken
Periode 1
Inleiding Psychologie
Methodologie
Periode 2
Biologische en Cognitieve Psychologie
Statistiek
Periode 3
Biologische en Cognitieve Psychologie
E-testing en Big Data
Periode 4
Sociale Psychologie
Meten en Diagnostiek
Periode 5
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
Periode 6
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Psychologische Gespreksvoering: basisvaardigheden

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit programma is zowel in het Nederlands als het Engels te volgen.

In het tweede jaar bouw je je basiskennis verder uit met onder meer een inleiding in de neuropsychologie. Bij Neuropsychologie bestudeer je de gevolgen van hersenbeschadiging op het gedrag van mensen (bijvoorbeeld agnosie, afasie, dementie). Ook volg je vakken zoals Arbeids- en Organisatiepsychologie, Filosofie en Psychologie en Samenspel van Genen en Omgeving. Door het kiezen van een preminor kun je zelf al vakken kiezen in de richting die je leuk vindt.


Vakken
Periode 1
Neuropsychologie
Filosofie en Psychologie
Periode 2
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Meten en Diagnostiek 1
Periode 3
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Psychologische Gespreksvoering 2: Professionele Vaardigheden
Periode 4
Samenspel van Genen en Omgeving
Statistiek 2
Periode 5
Pre-minor
Methodologie 2
Periode 6
Pre-minor
Methodologie 2

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens deze zogenoemde profileringsfase verdiep je je in de minor die je aan het eind van je tweede studiejaar hebt gekozen. Daarnaast is er nog één algemeen vak en een aantal vakken op het gebied van methodeleer en statistiek. De bacheloropleiding wordt afgesloten met de B-these. Het profileringsjaar bereidt tevens voor op een bepaald mastertraject.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Psychologie

Taal

Engels, Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei 2018

Startdatum

1 september 2018

Vorm

Voltijd

Bindend studie advies

norm: 48 EC

VWO profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij

Docent Erik Scherder - Universiteit van Nederland

Waarom vernietigt vanillevla onze hersenen?

Docent Meike Bartels - Universiteit van Nederland

Wat kun je doen om gelukkiger te worden?

Docent Kilian Wawoe - Universiteit van Nederland

Waarom denken wij dat we geweldige werknemers zijn?

Docent Mark van Vugt- Universiteit van Nederland

Zijn vrouwen betere leiders dan mannen?

Floor Broekman

Student Psychologie

Ik vind psychologie, en in het bijzonder Klinische psychologie en Klinische neuropsychologie ontzettend fascinerend. Omdat ik nog niet weet welke richting ik op wil na mijn bacheloropleiding, volg ik dit jaar zowel de minor Klinische neuropsychologie als de minor Klinische psychologie. Dat wordt wel druk, maar het biedt me uiteindelijk meer mogelijkheden. Lees verder

Facebook-icoon