Rechtsgeleerdheid

Verdiep je in de rechtspraak en ontwikkel een visie als jurist

Een kritische blik op het recht

De bachelor Rechtsgeleerdheid is een wetenschappelijke opleiding die je voorbereidt op de rechtspraktijk. Je leert problemen te analyseren en  je onderzoekt of  zij kunnen worden opgelost door rechtsregels toe te passen. Kenmerkend voor een wetenschappelijke opleiding is dat je leert om niet alles aan te nemen wat anderen zeggen, maar dat je kritisch bent en zelf onderzoekt of dat wat wordt beweerd wel waar is. Ook als jurist sta je niet gelijk met je oordeel klaar.  Je onderzoekt  alle opties en bekijkt situaties genuanceerd om er een gedegen oordeel over te kunnen vormen. 

Ben je maatschappelijk geïnteresseerd, kritisch, nieuwsgierig en vind je het leuk om lastige kwesties tot op de bodem uit te zoeken? Ben je objectief, kun je goed analyseren, doordenken en afwegen en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is Rechtsgeleerdheid aan de VU de juiste opleiding voor jou!

      

Verder kijken als jurist

Een goede jurist weet niet alleen welke regels van toepassing zijn, maar heeft ook aandacht voor de problemen die met die regels kunnen worden opgelost en de impact die ze hebben op de maatschappij. In het juridische onderwijs aan de VU staat deze wisselwerking tussen recht en maatschappij centraal. Wij noemen dat Law in Action. Je leert bijvoorbeeld hoe problemen vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden aangepakt en hoe ingenomen standpunten schriftelijk en mondeling  degelijk kunnen worden gepresenteerd. Ons docententeam is daarvoor bij uitstek geschikt, omdat veel docenten niet alleen op de universiteit, maar ook in de rechtspraktijk werkzaam zijn, bijvoorbeeld als advocaat of rechter. Daarnaast verrichten zij wetenschappelijk onderzoek en proberen zij de daarvoor noodzakelijke kritische houding op studenten over te brengen.

Zo word je uitstekend voorbereid voor de volgende stap, of dat nu een VU-master is, of de start van je loopbaan als jurist.


Als afgestudeerd jurist ben je breed opgeleid. Je hebt kennisgemaakt met alle basisgebieden van het recht en draagt de titel Bachelor of Laws (LLB). Veel Bachelorstudenten kiezen voor een verdiepende master, waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Die master kan vanzelfsprekend ook aan de VU worden gevolgd. Als afgestudeerde masterstudent heb je uiteraard toegang tot klassieke beroepen als advocaat, maar kun je bijvoorbeeld ook gaan werken bij de politie, een politieke partij of een bank. Met jouw brede opleiding en kritische houding ben je ook geschikt voor beroepen die niet typisch juridisch zijn.

Alle voor jou interessante masters vind je op www.rechten.vu.nl/masters.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Rechtsgeleerdheid studeren:

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Rechtsgeleerdheid op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor het vak Nederlands op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Rechtsgeleerdheid op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan. Er zijn geen aanvullende eisen.

Buitenlands diploma
Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

In het algemeen moet je een diploma gehaald hebben met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Geschiedenis
 • Engels
 • Nederlands

Ouder dan 21?
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Nederlands
 • Geschiedenis
 • Naar keuze Duits of Frans of Spaans

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?

Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Als je de opleiding Rechtsgeleerdheid bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wilt volgen, kan je deelnemen aan de Matchingsactiviteit. Dit is niet verplicht, maar zeer aan te raden. VU Matching geeft je namelijk een realistisch beeld van de opleiding. Past de opleiding bij jouw interesses en capaciteiten? VU Matching vergroot jouw kans om de opleiding succesvol te doorlopen.

De matchingsactiviteit vindt plaats op maandag 4 juni 2018. Je ontvangt automatisch een uitnodiging wanneer je je via Studielink hebt aangemeld voor de opleiding en je al een keer hebt ingelogd in de VU-portal, bijvoorbeeld om de matchingsvragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst is wel verplicht.

Voor overige vragen kun je ook mailen naar matching.rechten@vu.nl.

Wat weet jij van het formeel strafrecht?
Wanneer mag de politie een woning doorzoeken, op zoek naar, bijvoorbeeld, een wapen? En mag een opsporingsambtenaar een verdachte overal aanhouden?
Test je kennis in de test. Daarna ontvang je de goede antwoorden.

Doe de test!

Hoe kan het dat Badr Hari op vrije voeten was, voorafgaand aan zijn strafproces, maar dat hij niet zomaar een broodje mocht gaan eten in een eetgelegenheid? Dr. mr. Lonneke Stevens bespreekt de voorlopige hechtenis. Klik op het plaatje en bekijk het filmpje. Test daarna wat jij ervan weet! Vervolgens ontvang je de goede antwoorden.

 

Doe de test!

Heb je vragen over de inhoud van de opleiding of voorlichtingsactiviteiten? Stel ze via contact@vu.nl

Heb je vragen over de toelatingseisen? Mail naar studentenbalie@vu.nl

Heb je vragen over matching, dan kun je mailen naar matching.rechten@vu.nl.

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen
Tijdens een dag proefstuderen kan je je goed laten informeren en kennis maken met zowel de studie, het gebouw als met studenten. In het najaar en het voorjaar is het mogelijk om te proefstuderen.     

Facebook-icoon  Twitter-icoon  Youtube-icoon

Dit ga je doen

Deze bacheloropleiding geeft je in 3 jaar tijd een stevige juridische basis. Elk studiejaar bestaat uit 6 periodes waarin je onderwijs in hoorcolleges en werkgroepen volgt. Je onderzoekt aan de hand van wetenschappelijke begrippen hoe het recht wordt toegepast en je raakt zo bekwaam in  essentiële juridische en academische vaardigheden. Je leert - onder meer - hoe je relevante wetgeving kunt vinden en hoe je een wetenschappelijke paper schrijft. Ook komt aan bod hoe je moet pleiten in de rechtszaal  en tijdens de werkgroepen leer je discussiëren en argumenteren.

Tijdsbesteding
Contacturen: 14 in het eerste jaar, 12 contacturen in het tweede en derde jaar
Zelfstudie voltijd: ± 28

Je krijgt inleidende vakken in het strafrecht, staats- en bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht en je begint met het aanleren van juridische vaardigheden, zoals het opzoeken en selecteren van juridische literatuur en rechterlijke uitspraken. Je reflecteert op het recht door middel van een vak als rechtsgeschiedenis. Dit eerste jaar is gezamenlijk met de opleiding Notarieel recht.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de rechtswetenschap
Beginselen staatsrecht
Periode 2
Beginselen strafrecht 
Inleiding verbintenissenrecht 
Periode 3
Inleiding goederenrecht 
Personen en familierecht 
Periode 4
Encyclopedie der rechtswetenschap I
Beginselen bestuursrecht
Juridische Vaardigheden (Juridische argumentatie)
Periode 5
Beginselen Europees Recht 
Rechtsgeschiedenis (Academische Kern)
Juridische vaardigheden (Wetenschappelijk schrijven - paper)
Periode 6
-

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je doet verplichte vakken, als vervolg op de basisvakken uit het eerste jaar. Je verdiept je bijvoorbeeld in strafrecht, contractenrecht, sociaal recht en goederenrecht. In totaal volg je 10 vakken.


Vakken
Periode 1
Materieel Strafrecht
Contractenrecht
Periode 2
Volkenrecht
Goederenrecht
Periode 3
Burgerlijk Procesrecht en Insolventierecht
Periode 4
Fundamental Rights in Europe
Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht
Periode 5
Formeel Strafrecht
Bestuursrecht
Periode 6
Sociaal Recht

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het eerste semester volg je een naar eigen keuze in te vullen minor. Je kunt twee minorprofielen aan de VU-rechtenfaculteit volgen, maar ook kiezen voor een minor aan een andere faculteit of universiteit of in het buitenland. In de tweede helft van het derde jaar scherp je je juridische vaardigheden verder aan onder meer met het vak Pleitoefening. Je sluit dit jaar af met een bachelorscriptie.


Vakken
Periode 1
Keuze/ Minor/ Profiel
Keuze/ Minor/ Profiel
Pleitoefening
Periode 2
Keuze/ Minor/ Profiel
Keuze/ Minor/ Profiel
Bachelorscriptie
Pleitoefening
Periode 3
Keuze/ Minor/ Profiel
Keuze/ Minor/ Profiel
Bachelorscriptie
Periode 4
Law and Governance (Academische Kern)
Staatsrecht
Pleitoefening
Periode 5
Encyclopedie der Rechtswetenschap 2 (Academische Kern)
Bachelorscriptie
Pleitoefening
Periode 6
Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt en bovendien doe je waardevolle contacten op. In de bachelor is geen ruimte ingeruimd voor een stage, de meeste studenten lopen daarom stage in hun master. We moedigen eigen initiatief op dit gebied zeer aan.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vind je in het jaarschema.

Je krijgt inleidende vakken in het strafrecht, staats- en bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht en je begint met het aanleren van juridische vaardigheden, zoals het opzoeken en selecteren van juridische literatuur en rechterlijke uitspraken. Je reflecteert op het recht door middel van een vak als rechtsgeschiedenis. Dit eerste jaar is gezamenlijk met de opleiding Notarieel recht.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de rechtswetenschap
Beginselen staatsrecht
Periode 2
Beginselen strafrecht 
Inleiding verbintenissenrecht 
Periode 3
Inleiding goederenrecht 
Personen en familierecht 
Periode 4
Encyclopedie der rechtswetenschap I
Beginselen bestuursrecht
Juridische Vaardigheden (Juridische argumentatie)
Periode 5
Beginselen Europees Recht 
Rechtsgeschiedenis (Academische Kern)
Juridische vaardigheden (Wetenschappelijk schrijven - paper)
Periode 6
-

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je doet verplichte vakken, als vervolg op de basisvakken uit het eerste jaar. Je verdiept je bijvoorbeeld in strafrecht, contractenrecht, sociaal recht en goederenrecht. In totaal volg je 10 vakken.


Vakken
Periode 1
Materieel Strafrecht
Contractenrecht
Periode 2
Volkenrecht
Goederenrecht
Periode 3
Burgerlijk Procesrecht en Insolventierecht
Periode 4
Fundamental Rights in Europe
Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht
Periode 5
Formeel Strafrecht
Bestuursrecht
Periode 6
Sociaal Recht

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het eerste semester volg je een naar eigen keuze in te vullen minor. Je kunt twee minorprofielen aan de VU-rechtenfaculteit volgen, maar ook kiezen voor een minor aan een andere faculteit of universiteit of in het buitenland. In de tweede helft van het derde jaar scherp je je juridische vaardigheden verder aan onder meer met het vak Pleitoefening. Je sluit dit jaar af met een bachelorscriptie.


Vakken
Periode 1
Keuze/ Minor/ Profiel
Keuze/ Minor/ Profiel
Pleitoefening
Periode 2
Keuze/ Minor/ Profiel
Keuze/ Minor/ Profiel
Bachelorscriptie
Pleitoefening
Periode 3
Keuze/ Minor/ Profiel
Keuze/ Minor/ Profiel
Bachelorscriptie
Periode 4
Law and Governance (Academische Kern)
Staatsrecht
Pleitoefening
Periode 5
Encyclopedie der Rechtswetenschap 2 (Academische Kern)
Bachelorscriptie
Pleitoefening
Periode 6
Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt en bovendien doe je waardevolle contacten op. In de bachelor is geen ruimte ingeruimd voor een stage, de meeste studenten lopen daarom stage in hun master. We moedigen eigen initiatief op dit gebied zeer aan.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vind je in het jaarschema.

Samenvatting Rechtsgeleerdheid

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei 2017; in uitzonderlijke gevallen ook na 1 mei

Startdatum

1 september 2017

Vorm

Voltijd

VWO profiel

NG/NT/EM/CM

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur

Willemijn & de VU

Daan Tervoort

Bachelorstudent Rechtsgeleerdheid

Testimonial

Het recht is actueel: er gaat geen dag voorbij of je komt in de media iets tegen dat je kunt relateren aan je studie. Door de kleinschalige werkgroepen leer je snel mensen kennen. En de sfeer is hier goed: 's zomers vult de campus zich met studenten en docenten van alle opleidingen.

Lonneke Stevens - Universiteit van Nederland

Hoe bepaalt een rechter wat de waarheid is?

Facebook-icoon  Twitter-icoon  Youtube-icoon