Scheikunde

Haal meer uit materie!
Kunnen we schone technologieën ontwikkelen die goed zijn voor het klimaat? Is het bijvoorbeeld mogelijk om niet-natuurlijk chlorofyl te maken? Welk materiaal is hard en flexibel tegelijk? In maatschappelijke thema’s als duurzame energie, klimaatverandering en voedseltekorten is chemische kennis onmisbaar.

Scheikunde Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben hun krachten gebundeld in de gezamenlijke bacheloropleiding Scheikunde. Amsterdam biedt hiermee de breedste scheikundeopleiding van Nederland. Afgestudeerden ontvangen een diploma dat geaccrediteerd is door beide universiteiten.

De maakbaarheid van moleculen

In de bacheloropleiding Scheikunde in Amsterdam gebruik je moderne technieken en theorieën om de structuur en eigenschappen van moleculen en grotere biochemische systemen in levende cellen te begrijpen. Je leert nieuwe moleculen ontwerpen en in het laboratorium produceren, maar ook computermodellen ontwikkelen waarmee je het gedrag van moleculen kunt nabootsen en voorspellen. Met deze kennis kun je bestaande processen en materialen verbeteren. Je krijgt college van toponderzoekers in de volle breedte van de chemie en werkt mee aan vooruitstrevend onderzoek.
VUvA logos

De bacheloropleiding Scheikunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam(UvA). Door onze krachten te bundelen bieden wij een opleiding die alle expertisegebieden binnen de scheikunde dekt. Hierdoor krijg je een goed beeld van de diversiteit/mogelijkheden van scheikunde. Door het grote aanbod van vakken is er veel keuze, zowel in de breedte als in de diepte. Amsterdam biedt hiermee de breedste scheikundeopleiding van Nederland.

Wat biedt de opleiding jou?
 • Excellent onderzoek
  Uniek in Amsterdam is dat op élk expertisegebied binnen scheikunde innovatief onderzoek gedaan wordt, van fundamenteel fysische chemie tot toegepaste biochemie. Zo ben je vanaf het begin van je opleiding op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen de chemie, zoals bijvoorbeeld moleculaire machines en supramoleculaire katalyse
 • Topdocenten
  Je krijgt college van bekende topdocenten, zoals Jan van Maarseveen (UvA docent van het jaar 2012) en Bas de Bruin (UvA docent van het jaar 2015). 
 • Goed contact
  De afstand tussen studenten en docenten is klein. Je stapt gemakkelijk bij een docent binnen met een vraag over de stof. Om de overgang van de middelbare school naar de universiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen, word je in het eerste jaar begeleid door een ouderejaars student. Bovendien zijn de groepen, waarin je werkt klein en hecht.
 • Veel keuzemogelijkheden
  Je hebt veel ruimte om je opleiding in te richten zoals jij dat wilt en dat past bij jouw interesses en ambities. Tijdens het tweede en derde jaar krijg je de ruimte om zelf vakken te kiezen, dat kunnen losse vakken zijn of een minor. Je kunt je kennis verdiepen met vakken bij Scheikunde of verbreden bij andere opleidingen. 
 • Zelfstandig onderzoek
  Al in je eerste jaar doe je zelf onderzoek en werk je in een groepje aan een  zelfgekozen project. In het tweede jaar heb je twee keer een project periode. Eén ervan besteed je aan een onderzoeksproject bij een onderzoeksgroep van de UvA of VU en bij de andere heb je keuze uit een onderzoeksproject, innovatieproject of een snuffelstage als leraar op een middelbare school. Het derde jaar sluit je af met je bachelorproject; je voert drie maanden zelfstandig onderzoek uit, dat je afrondt met een afstudeerverslag. Je kunt kiezen voor een onderzoeksgroep bij de UvA of VU, ook zijn er goede contacten met het AMC, het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF). Ook het buitenland behoort tot de mogelijkheden.
 • Moleculaire masteropleidingen
  Met een bachelordiploma Scheikunde uit Amsterdam ben je uitstekend opgeleid voor alle moleculaire masteropleidingen in Nederland en daarbuiten, bijvoorbeeld de master Molecular Sciences aan de UvA en de master Drug Discovery and Safety aan de VU. Ook een technische master, zoals Chemical Engineering behoort tot de mogelijkheden.

Scheikunde is een voltijdstudie en vanaf het begin wordt een behoorlijke inspanning van je verwacht. Elk studiejaar omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken. Een semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Alles bij elkaar ben je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig.

HET EERSTE JAAR
In het eerste jaar volg je zes thema’s, waarin je de basis legt die iedere chemicus nodig heeft. Elk thema bestaat uit 3 tot 4 vakken waarbij alle theorie in samenhang met de toepassingen behandeld worden. Van analytische technieken tot biochemische netwerken en van chemische reactiviteit tot organische chemie. Ook onmisbaar zijn natuurkunde en wiskunde. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je gaat proeven doen, nieuwe moleculen maken, analyses uitvoeren. Tijdens de practica komt de scheikunde tot leven.

De thema’s op een rij:
 • Van atoom tot (bio)molecuul
  In dit thema leg je de basis. Wat is een chemische reactie en waarom?
 • Levende Chemie
  Je gaat aan de slag met de chemie van het leven. Je krijgt inzicht in de moleculen die bepalen wat een levende cel levend maakt. Individuele bouwstenen worden door de cel samengevoegd tot complexe structuren als DNA en eiwitten. Hoe zijn deze stoffen opgebouwd en hoe werken ze?
 • Moleculen in beweging
  Je krijgt in dit thema een inleiding in de thermodynamica en kinetiek van chemische reacties. Er wordt daarbij o.a. aandacht besteed aan evenwichtsreacties en redox reacties.
 • Licht op moleculen
  Je leert technieken om stoffen te identificeren en te analyseren. ‘Wat zit er in dat bloedmonster?’ of ‘Met welke stoffen is dat bodemsample verontreinigd?’ Ook ga je op zoek naar nieuwe stoffen in complexe mengsels. Je leert verschillende spectroscopische technieken en past deze toe. 
 • Moleculen maken
  Duurzaamheid is de toekomst. In dit thema ga je je eigen moleculen maken. Je kijkt daarbij naar methoden die duurzaam zijn, geen schade toebrengen aan het milieu, het gebruik van katalysatoren, oplosmiddelvrije reacties en een efficiënte atoom-economie.
 • Moleculen en gezondheid
  De mens is een grote chemische fabriek. ‘Hoe werkt het lichaam?’‘Welke chemische processen zijn daarbij betrokken?’ ‘Hoe werken cellulaire systemen?’ ‘Hoe kun je met moleculen invloed uitoefenen op het menselijk lichaam?’
HET TWEEDE JAAR
In het tweede jaar verdiep en verbreed je je scheikundige kennis. Er komen nieuwe vakken bij, zoals thermodynamica en je gaat de diepte in met organische en anorganische chemie. Daarnaast heb je veel vrije keuzeruimte. Je gaat twee keer een maand aan de slag met een onderzoeksproject of innovatieproject van jouw keuze. Daarnaast kun je ook een maand een oriëntatie op het onderwijs doen en loop je stage op een middelbare school.

HET DERDE JAAR
Je derde jaar begin je met keuzeruimte die je zelf kunt invullen met losse keuzevakken of een minor. Meer informatie over de minoren vind je terug op de minorenpagina van de VU of de UvA.
Je sluit je opleiding af met het bachelorproject, waarin je drie maanden onderzoek doet, en afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

Minoren en keuzeruimte
De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:

 • Met vrij te kiezen vakken buiten de opleiding Scheikunde
 • Met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een half jaar. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen.

Voorbeelden van minoren:

 • Energie en duurzaamheid
  In deze minor verdiep je je in de impact van klimaatverandering en klimaatmodellen, en maak je kennis met de duurzame ontwikkeling van chemische technologieën. 
 • Educatieve minor Scheikunde
  Maak kennis met lesgeven, didactiek, communicatie en pedagogiek en doe ervaring op met een praktijkstage. Na deze minor ben je tweedegraads docent en bevoegd scheikunde te doceren aan de onderbouw van de middelbare school.
 • Conservering en restoratie
  Ben jij geïnteresseerd in kunst én chemie, dan is de minor conservering en restauratie misschien wat voor jou. Deze minor bereidt je voor op de opleiding tot restaurator van de UvA en geeft een introductie op de belangrijkste aspecten van conservering en restauratie van objecten van cultuur en geschiedenis (dus niet van architectuur), met een accent op preventieve conservering.
 • Programmeren
  In deze minor leer je hoe programma’s kunt schrijven zodat je snel je onderzoeksresultaten kunt verwerken of razendsnelle berekeningen kunt doen. Je leert ook hoe je apps en dynamische websites kunt bouwen.

Honoursprogramma
We stimuleren studenten met een hoog ambitieniveau. Naast je bachelor Scheikunde kun je daarom het honoursprogramma doen: een op maat gemaakt honoursprogramma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Je kunt kiezen voor meer specialisatie of juist voor meer verbreding. Als honoursstudent krijg je extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 of hoger haalt, krijg je op je bachelordiploma een honoursaantekening

Onderwijsvormen
Wat voor onderwijs kun je verwachten? Tijdens de bachelor Scheikunde volg je vakken in verschillende onderwijsvormen:

 • In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen onder begeleiding van een docent. 
 • Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert in het laboratorium. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten. 
 • Tijdens een project ga je in een groepje van twee tot vijf studenten gedurende vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt begeleid door docenten.

De meeste colleges worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.
Gedurende de opleiding leer je academische vaardigheden zoals communiceren, wetenschappelijk schrijven en presenteren, logisch redeneren, kritisch denken en reflecteren.

Internationaal studeren

Scheikunde is een internationaal georiënteerde opleiding. De faculteit ontvangt regelmatig buitenlandse onderzoekers uit vele landen. Tijdens de opleiding kun je naar het buitenland, bijvoorbeeld via een stage, of via uitwisselingsprogramma's zoals Socrates of Erasmus. De opleiding heeft buitenlandse contacten, met universiteiten in de VS, Zweden, Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Scandinavië. Zowel in de bachelor- als in de masterfase kun je gebruikmaken van bestaande uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten.

Studiegids
Voor een overzicht van de bachelorvakken kun je kijken in de digitale studiegids. Kijk in dit jaarschema hoe de bachelor is opgebouwd. (Je kunt geen rechten ontlenen aan dit schema)

Bindend studieadvies
De opleiding Scheikunde hanteert een bindend studieadvies (BSA): eerstejaarsstudenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. In je eerste studiejaar krijg je drie keer een advies over je studievoortgang.

 • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten.
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies
 • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten

Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.
 
Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie, bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Elke student krijgt begeleiding van een tutor. Tijdens de tutorbijeenkomsten besteed je aandacht aan je manier van studeren, de samenwerking met medestudenten, de voortgang van je studie en oefen je met het maken van complexe opgaven. Daarnaast volgt de studieadviseur je studievoortgang en je kunt haar om advies vragen in geval van problemen. Door het BSA vergroot je de kans dat je de opleiding succesvol afrondt en voorkom je studievertraging.

Academische vaardigheden
Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken, krijg je een tutor toegewezen: een ouderejaarsstudent Scheikunde die jou, samen met een kleine groep andere studenten, onder zijn of haar hoede neemt.
Tijdens de bijeenkomsten met je tutorgroep: 

 • besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren, 
 • word je begeleid bij het aanleren van academische vaardigheden, zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging
 • oriënteer je je op het onderzoeks- en beroepenveld

De onderwerpen die tijdens dit vak besproken worden, richten zich op het lopende onderwijs. Je tutor ondersteunt je dus zo goed mogelijk bij je studie en helpt jou je weg te vinden binnen de opleiding en het vakgebied

Chemistry tour
Om onze studenten te inspireren en je met de meest spraakmakende wetenschappers en hun baanbrekende onderzoek kennis te laten maken, organiseren we jaarlijks de Chemistry Tour. Hiervoor nodigen wij Nobelprijswinnaars uit, zodat je van hen kunt leren wat onderzoek doen inhoudt.

Kijk hier voor de afgelopen edities.

Studieadviseur
Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

 • Advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
 • Begeleiding bij het maken van keuzes;
 • Vragen over extra uitdaging en verdieping;
 • Advies over je studieplanning en bij studievertraging;
 • Ondersteuning bij effectiever studeren

De studieadviseur van de opleiding Scheikunde is Marly van den Boom

Na je bachelor kun je je in Amsterdam verder verdiepen of verbreden met een tweejarige masteropleiding. Bovendien geeft je bachelordiploma met de juiste minor of keuzevakken direct toegang tot andere interessante masteropleidingen.

Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de tweejarige master Chemistry. Daarbinnen worden vijf verschillende specialisaties aangeboden:

 • Analytical Sciences
 • Molecular Sciences
 • Science for Energy and Sustainability
 • Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical and Biomolecular Systems (AtoSiM)
 • Science, Business and Innovation

Ook heb je, mét bepaalde keuzevakken, toegang tot de masters:

Mastervarianten
Binnen de tweejarige master kun je kiezen voor drie varianten, waarmee je je kunt voorbereiden op je latere beroepspraktijk. Aan de UvA zijn er diverse mogelijkheden om je master een eigen invulling te geven. Wil je graag verder in het onderzoek? Dan kun je kiezen voor een master die geheel in het teken van wetenschappelijk onderzoek staat. Volg je liever communicatievakken, of wil je leren hoe je een eigen bedrijf opricht, dan is daar ook alle ruimte voor.

Lerarenopleiding
Als je leraar scheikunde wilt worden, dan kun je na een master Chemistry de lerarenopleiding volgen bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). Het volgen van de educatieve minor in de keuzeruimte van je bachelor vormt een goede basis voor de Lerarenopleiding.

Overige masters
Als je tijdens de bachelor een minor of keuzevakken in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je vaak ook toegang tot een aantal andere masters, zoals:

Meer informatie
Alle informatie over de mogelijkheden en masterprogramma's vind je op de Mastersite.

DE ARBEIDSMARKT
Na de bachelor Scheikunde en een van de daarop aansluitende masters, kun je terecht bij een groot aantal (semi-)overheidsinstellingen of bij een van de vele bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de chemie, biochemie of geneeskunde.

Afgestudeerden zijn bijvoorbeeld werkzaam:

 • Als projectleider bij organisaties als TNO en RIVM. Hier zijn ze verantwoordelijk voor het toegepast chemisch, milieuchemisch of biochemisch onderzoek;
 • In het bedrijfsleven, waar chemici op allerlei fronten worden ingezet. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van processen voor de productie van chemische grondstoffen, het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het maken van geneesmiddelen, en het ontwikkelen van nieuwe materialen zoals polymeren met bijzondere eigenschappen. Je kunt denken aan bedrijven als Shell, Dow Chemicals, DSM, Solvay, Avantium etc.;
 • Bij andere organisaties waar een bèta-achtergrond gewenst is, zoals milieuadviesbureaus, banken of ICT-bedrijven.
 • Je kunt ook het onderzoek in. Bij de universiteit of een onderzoeksinstituut kun je aan het werk als promovendus. Vier jaar lang werk je aan een onderzoek waarop je promoveert tot doctor. Je kunt werken aan veel verschillende onderwerpen, bv het ontwikkelen van een nieuwe analysemethoden om kanker vroegtijdig op te sporen, het nabootsen van fotosynthese als alternatieve energiebron of om een duurzame syntheseroute te ontwerpen voor nieuwe materialen. Veel gepromoveerden blijven in het onderzoek of komen terecht in leidinggevende functies bij universiteiten, de chemische industrie of de overheid.
 • Je kunt docent scheikunde worden in het middelbaar of hoger onderwijs.

Collegegeld en studiekosten
Naast het collegegeld komen er nog extra studiekosten bij. Voor aanvang van het collegejaar 2016-2017 dien je als student in het bezit te zijn van een laptop voor diverse onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting zal rond de € 370,- zijn. Je kunt zelf een laptop uitkiezen.
De collegegeldtarieven zijn onderverdeeld in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Hier vind je meer informatie over het collegegeld.

Minimumeisen laptop

 • een echte laptop is vereist, geen tablet o.i.d.
 • een netwerkkaart die Dual-band 2.4GHz/5GHz ondersteunt. Dit is van belang om verzekerd te zijn van een snelle WiFi verbinding in omgevingen waar relatief veel WiFi gebruikers zijn, zoals op de UvA. Gebleken is dat niet iedere winkel of verkoper goed kan aangeven of laptops die zij verkopen hieraan voldoen, dus controleer dit in de specificaties van de laptop
 • ook is minstens 4 GB intern geheugen (RAM) nodig om goed gebruik te kunnen maken van alle software
 • een Intel processor van niet meer dan 4 jaar oud
 • een SSD (Solid Stat Drive) harddrive wordt aangeraden
 • een Office pakket (studentversie) is nodig. Als je een Mac gebruiker bent, moet je laptop minimaal beschikken over het besturingssysteem OSX 10.9 (Mavericks).

Als student kun je het Office pakket, en andere software, met korting bij SURFspot verkrijgen.

Verplichte studiemiddelen
De kosten voor boeken en ander studiemateriaal verschillen per studiejaar. In je eerste jaar ben je ongeveer € 750 kwijt. In je tweede en derde jaar hergebruik je verschillende boeken, waardoor de kosten in volgende jaren aanzienlijk lager zijn. Je bent ongeveer € 250 kwijt in je tweede jaar en de kosten in je derde jaar zijn afhankelijk van de keuzevakken, waar je je voor opgeeft.
Overig
De faculteit berekent geen kosten voor het gebruik van microscopen of het breken van glaswerk. Je moet als student wel zelf zorgen voor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Locatie en faciliteiten
Als je Scheikunde in Amsterdam studeert volg je de meeste vakken op het Science Park. Onderzoeksprojecten en keuzevakken volg je op beide locaties; Science Park en de Zuid-as. Het Science Park is een inspirerende wetenschappelijke omgeving, waar ook een groot aantal andere onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven is gevestigd. Je vindt er moderne collegezalen, laboratoria en computer- en studieruimtes, waar je zelfstandig kunt werken. Locatie Zuid-as ligt op een campus met de daar bijbehorende voordelen. Je kunt makkelijk vakken van andere opleidingen volgen, bijvoorbeeld binnen je minor. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeksinstituten èn alle studiefaciliteiten liggen dicht bij elkaar.

Het Science Park is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in het stadsdeel Watergraafsmeer. Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, onder andere dankzij het treinstation Amsterdam Science Park. De Zuid-as is goed bereikbaar met de bus, metro en tram en Station Amsterdam Zuid ligt op circa tien minuten lopen van de campus. Naast het studeren bieden beide universiteiten genoeg mogelijkheden tot ontspanning. Je vindt er niet alleen een espressobar, een restaurant en cafés, maar ook twee sportcentra; Universitair Sport Centrum en Sportcentrum VU. Houd je van cultuur dan kan je voor cursussen en voorstellingen terecht bij CREA en de Griffioen.

Studievereniging ACD
Het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD), de studievereniging van Scheikunde, is zeer actief. Als lid van het ACD krijg je korting op studieboeken en labjassen.
 •  Elke vrijdag organiseert het ACD een borrel voor zowel de studenten als de medewerkers, waardoor je al snel veel mensen leert kennen.
 •  ACD zet zich in voor studentenbelangen zoals onderwijsverbetering.
 •  Ook organiseert de vereniging samen met andere bètastudieverenigingen van de UvA en de VU excursies naar bedrijven als Shell, Heineken en DSM.
 •  Eens in het jaar organiseert het ACD een excursie naar het buitenland, met daarin onder andere een bezoek aan een universiteit en chemische bedrijven.

 

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Scheikunde studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Scheikunde op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Een hbo-propedeuse van een verwante bétaopleiding geeft niet rechtstreeks toegang. Je dient nog een toelatingsexamen te doen (bijvoorbeeld in de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en/of Engels). Vaak blijkt de opleiding voor hbo-propedeuse-studenten wel (te) zwaar.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Scheikunde op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde op 6 vwo-niveau

Buitenlands diploma
Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar VUnet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Deficiënties wegwerken?
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Matching
Een juiste studiekeuze vergroot de kans dat je straks succesvol bent in je studie. Daarom is Matching (ook wel studiekeuzecheck) een essentieel onderdeel van de inschrijving voor een bacheloropleiding. Je maakt kennis met de opleiding en het onderwijs, nog voordat je echt gaat studeren, en test op die manier je studiekeuze. Deelname aan matching is verplicht. De Matching voor Scheikunde vindt plaats op woensdag 31 mei 2017 op het Amsterdam Science Park.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Waar gaat je vraag over?Waar je terecht kunt
Inhoudelijke vragen over de studie, toelatingseisen en regelingenStudieadviseur
M. van den Boom
e-mail 
Collegegeld, aanmelden, Studielink en VUnetStudentenbalie
studentenbalie@vu.nl      
Bachelorvoorlichtingsdag, proefstuderen, schoolvoorlichtingDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.few@vu.nl

Voorlichtingsactiviteiten
Wil je meer weten over de opleiding? Of graag een keer ervaren hoe het is om Scheikunde aan de VU te studeren? Kom dan vooral een keer langs. Er worden verschillende activiteiten op de VU en UvA georganiseerd om jou kennis te laten maken met de studie.

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen
Wil je sfeer komen proeven bij scheikunde door een hoorcollege of werkcollege te volgen met een student? Geef je dan op voor "Student voor een dag

Schoolvoorlichting - hele jaar door
De voorlichter en studentvoorlichters komen naar scholen toe om informatie te geven over de bachelor Scheikunde. Houd dus de voorlichtingsdagen van jouw school in de gaten! Mochten we niet langskomen, vraag dan je docent of decaan om contact op te nemen met ons. Dan kijken we of we alsnog een voorlichting kunnen geven!

Facebook-icoon

Samenvatting Scheikunde

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei

Startdatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend studie advies

norm 42 EC

VWO profiel

NT, NG met Wiskunde B en Natuurkunde of EM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde of CM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Interessegebied

Natuurwetenschappen

Dieuwertje Modder

Scheikunde student

Foto diewertje

Ik wist dat ik een bètastudie wilde doen, maar welke dan precies? Na het vwo nam ik een tussenjaar om Spaans te leren en had zo genoeg tijd om hierover na te denken. Uiteindelijk ben ik met een oud-klasgenoot, die al scheikunde studeerde, meegelopen en dit gaf de doorslag. Naast dat scheikunde breder is dan wis- en natuurkunde vind ik het ook heel leuk dat je de theorie direct toepast in de praktijk.


 Lange, maar leuke practicumdagen
Wat scheikunde onderscheidt van andere studies zijn de practicumdagen op het lab. In het begin is dit wel even wennen. Je bent vaak van 9 tot 5 bezig. Je vergeet soms gewoon te eten, al word je daar dan wel pijnlijk aan herinnerd door een knorrende maag. Verder zijn de dagen super leuk en is het gezellig met je studiegenoten.

Indigo Bekaert

Scheikunde student

Foto scheikunde testimonial

Lange tijd dacht ik dat ik Bio-medische wetenschappen wilde studeren. Ik was geïnteresseerd in hoe het menselijk lichaam op kleine schaal in elkaar zit en hoe in het lichaam ziektes ontstaan. Tijdens een Bachelordag kwam ik er echter achter dat ik nog dieper in wilde gaan op het lichaam en de cel dan bij Biomedische wetenschappen  werd gedaan. Daarom ben ik naar de voorlichting over Scheikunde gegaan. Ik wist het meteen, dit is mijn studie!

'Met je chemische kennis ga je anders naar de wereld kijken. Ik kijk om me heen en zeg: Hé, dat begrijp ik gewoon allemaal!'

Anorganische chemie
Scheikunde heeft veel verschillende disciplines. Mijn interesse ligt in de anorganische chemie. Hier kijk je naar grote (organische) moleculen. Die moleculen vormen met metaalatomen specifieke metaalcomplexen, waardoor er veel meer reacties en stabiele moleculen mogelijk zijn dan zonder deze combinatie met de metalen.