Criminologie

Ontrafel crimineel gedrag

Criminologie studeren?

Hoe rechtvaardigen extremistische jongeren het gebruik van geweld? Waarom pleegt iemand een misdrijf en welke rol spelen jeugdervaringen daarbij? Voorkom je criminaliteit door gevangenisstraffen op te leggen? Tijdens de Bachelor Criminologie aan de VU duik je in de oorzaken en gevolgen van criminaliteit en de verschillende soorten bestraffing.

Criminologie aan de VU is de beste Criminologie bachelor in Nederland volgens de Nationale Studenten Enquête 2017 en 2018. Tijdens de bachelor leer je criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Vanuit het oogpunt van politie en justitie én van dader en maatschappij. Daarnaast word je uitgerust met een stevige dosis kennis over methoden en technieken voor onderzoek, zoals interviewen en statistiek. Met de juiste onderzoeksvaardigheden heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Als afgestudeerd criminoloog weet je alles van gedrag dat mensen verborgen proberen te houden. Dat maakt je interessant voor werkgevers. Je kunt aan de slag bij politie en justitie, maar ook in de financiële sector om fraude en witwassen te bestrijden.


Numerus Fixus

Voor het collegejaar 2020-2021 hebben we een beperkt aantal plekken beschikbaar en hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus).

Je kunt je nu niet meer aanmelden voor 2020-2021.
De deadline voor het aanmelden voor deze opleiding voor collegejaar 2021-2022 is in januari 2021 (exacte datum wordt in het najaar bekend gemaakt).


Kijk voor alle informatie in onderstaand menu.

Verander clichés. Ontdek hier hoe!

Criminologie is een combinatie van sociologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en statistiek, met criminaliteit als onderwerp. Je onderzoekt de verschillende vormen van criminaliteit, waarom iemand een misdrijf pleegt en welke gevolgen dat heeft voor schade en slachtoffers. Je kijkt ook naar hoe criminaliteit kan worden voorkomen en bestraft. 

Als criminoloog denk je kritisch. Daarom is er binnen de opleiding veel ruimte voor discussie over ethische kwesties. Waarom vinden we bepaalde gedragingen verkeerd en noemen we die crimineel? Welke effect heeft straffen en wat voor invloed heeft het als je iemand het etiket crimineel geeft?

Tijdsbesteding
Contacturen: ± 14
Zelfstudie: ± 28
Totaal: ± 42

Bekijk ook het jaarschema.

Eerste jaar 
Criminaliteit bestudeer je niet vanuit de collegezaal. Vanaf het eerste jaar kom je in aanraking met het echte werk. Naast hoorcolleges en werkgroepen volg je practica waarin je het gedrag van een verdachte criminologisch leert verklaren, bijvoorbeeld aan de hand van een (geanonimiseerd) strafdossier. Je krijgt les van verschillende gastdocenten die een rol spelen in het strafproces, zoals een politieagent, rechter, officier van justitie en iemand van de reclassering. Ze bieden je een kijkje achter de schermen. 

Bekijk ook de studiegids van jaar 1.

Tweede jaar 
Je verdiept je verder in de vakken uit het eerste jaar. Het vak Preventie & Bestraffing leert je meer over reacties op criminaliteit. Bij levensloop- en ontwikkelingspsychologie leer je hoe crimineel gedrag ontstaat en hoe criminele carrières verlopen. Daarnaast oefen je bij Methoden en technieken onderzoeksvaardigheden zoals interviewtechnieken en het vinden van verbanden in politieregistraties. 

Bekijk ook de studiegids van jaar 2.

Derde jaar 
De eerste helft vul je in met een minor naar keuze. Bijvoorbeeld de minor Forensische criminologie die door de faculteit wordt aangeboden. Je mag ook een minor aan een andere faculteit of universiteit volgen, óf de periode gebruiken om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je eindigt het jaar met het vak Onderzoeksvaardigheden waarbij je met een groepje een groot onderzoek naar een criminaliteitsprobleem doet. Je schrijft hierover een individuele thesis. 

Bekijk ook de studiegids van jaar 3.

 • Criminologie aan de VU is de beste Criminologie Bachelor in Nederland volgens de Keuzegids Universiteiten 2018 én de Nationale Studenten Enquête 2017, 2018 en 2019. 
 • De lesstof haakt in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Zo is er tijdens de studie steeds meer aandacht voor cybercrime. 
 • De opleiding aan de VU geeft je een stevige dosis kennis over methoden, technieken en statistiek. Zaken die je in je verdere loopbaan altijd en overal nodig hebt. 
 • Alleen aan de VU krijg je tijdens de bachelor Criminologie het vak Historische Criminologie. 
 • Je wordt tijdens de gehele bachelorperiode begeleid door een tutor.  
 • De VU is een goed bereikbare campusuniversiteit waar je studenten uit alle disciplines tegenkomt. Zo leer je tijdens je studie al omgaan met verschillende mensen, waardoor je als criminoloog een bredere blik krijgt op de maatschappij.  
 • Criminologie aan de VU biedt je de mogelijkheid om je blik verder te verbreden via deelname aan het unieke, interdisciplinaire programma ‘A Broader Mind’. Tijdens deze VU-brede cursus werk je samen met studenten uit andere opleidingen rondom enkele van de meest prangende vraagstukken die spelen in onze samenleving. Je wordt uitgedaagd om op een andere manier te kijken naar thema’s zoals armoede en klimaatverandering, die voor jou als toekomstig criminoloog van groot belang zijn. Klik hier voor meer informatie.
 • Je bent maatschappelijk betrokken en kijkt met een kritische blik. 
 • Je bent nieuwsgierig naar de achtergronden en ontwikkelingen van criminaliteit. 
 • Je bent een beetje ‘streetwise’ en deinst niet terug voor zware onderwerpen. 
 • Je bent niet bang en durft dingen aan te pakken. 
 • Je vindt middelbare schoolvakken als maatschappijwetenschappen en wiskunde leuk. 

Herken jij je in dit profiel? Bezoek de Open Dag of kom proefstuderen.

Masters 
Na de bachelor kun je direct starten met de master Criminologie of Sociologie. Maar je kunt ook doorstromen naar de master Recherchekunde aan de Politieacademie waarmee je aan de slag kunt als rechercheur. Ook kun je onder voorwaarden kiezen voor de master Bestuurskunde en Social and Cultural Anthropology. Heb je interesse in een andere master binnen de sociale wetenschappen dan kun je hiervoor een toelatingsverzoek indienen.

Arbeidsmarkt 
Als afgestudeerd criminoloog kun je op veel plekken terecht. Je vindt een baan als analist of beleidsmaker bij politie, justitie of binnen het gevangeniswezen. Je kunt ook gaan werken bij overheden, in de financiële sector of in het bedrijfsleven. Je houdt je bezig met fraudebestrijding (‘compliance’ bij banken), openbare orde en veiligheid, cybercrime en misdaadanalyse. Of je houdt toezicht op de naleving regels bij bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Criminologie studeren:

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo propedeuse
Er zijn geen aanvullende eisen

Hbo bachelor
Er zijn geen aanvullende eisen

Ouder dan 21? 
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Nederlands
 • Geschiedenis
 • Wiskunde A of B of C

Toelatingseisen buitenlandse vooropleiding

Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Nederlands*
 • Engels*
 • Wiskunde A of B of C
 • Geschiedenis

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, Criminologie is een numerus fixus studie, meld je uiterlijk 15 januari aan.  
Verdiep je op tijd in de opleiding via een bachelordag of proefstuderen. Voor Criminologie is er geen VU Matchingsactiviteit. In plaats daarvan is er de verplichte selectietoets.

Numerus Fixus
Voor het studiejaar 2020-2021 hanteren wij 100% selectie. Dit betekent dat wij zelf onze studenten selecteren en een ranglijst opstellen, op basis waarvan studenten een plaatsingsbewijs toegewezen kunnen krijgen.

We bepalen je geschiktheid op basis van twee criteria:

 1. Het gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding.
  Hiervoor tellen mee: de eindcijfers van je toelating gevende vooropleiding (bijv. 6 VWO, HBO propedeuse of HBO bachelor), voor zover eindcijfers bekend zijn. Anders: cijfers laatste overgangsrapport (5 VWO, 5 HAVO, 4 MBO). Let op: 5 VWO, 5 HAVO en 4 MBO rapporten worden alleen gebruikt voor het selectieproces, wanneer je nog bezig bent met het behalen van je toelating gevende diploma. Je hebt een toelating gevend diploma nodig (6 VWO, HBO propedeuse of HBO diploma) om na de zomer daadwerkelijk te kunnen starten met de opleiding.
 2. Een selectietoets bestaande uit twee onderdelen:
  A. Criminologische casus
  B. Wiskundetoets

Met de criminologische casus gaan we na of je over een aantal capaciteiten beschikt die relevant zijn voor de opleiding Criminologie. Het gaat hierbij om het lezen en begrijpen van theorieën en teksten over criminaliteit en straffen. Aan de hand van het gelezen materiaal wordt er daarnaast een beroep gedaan op je vermogen om de teksten te interpreteren en conclusies te trekken. 

Statistiek is een belangrijk onderdeel bij criminologisch onderzoek. De wiskundetoets stelt vast of je voldoende basisvaardigheden wiskunde hebt om deel te kunnen nemen aan de eerstejaarsvakken Statistiek I en Statistiek II. Aan de hand van een aantal opdrachten (rekenen, algebra, formules en combinaties) wordt gekeken of je wiskundekennis op peil is. Gebruik van een rekenmachine is hierbij niet toegestaan.

Motivatie en cv zijn geen onderdeel van de selectiecriteria en tellen daarom niet mee in het selectieproces.

Selectietoets
De verplichte selectietoets voor het studiejaar 2020-2021 vindt plaats op zaterdag 1 februari 2020. De toets zal worden afgenomen in een computerruimte op de VU campus en duurt maximaal 3 uur. Kandidaten die zich voor de opleiding hebben aangemeld in Studielink worden te zijner tijd geïnformeerd over de exacte aanvangstijd en duur. Deelname is verplicht.

Lees meer over de selectieregels en deadlines voor opleidingen met een selectie op onze pagina over numerus fixus of op Rijksoverheid.nl

Oefenmateriaal
Voor de criminologische casus ontvang je ongeveer 2 weken van tevoren de benodigde literatuur en enkele oefenopgaven. Voor de wiskundetoets kun je met onderstaande oefenopgaven je kennis toetsen.

Om de wiskundetoets succesvol te kunnen maken moet je de volgende onderdelen beheersen:

 1. algemene rekenregels (waaronder de volgorde van rekenen en machten)
 2. algebra
 3. lineaire functies
 4. centrummaten
 5. percentages
 6. combinaties 

Tijdens de selectietoets mag je geen rekenmachine gebruiken.

Vragen? Wij antwoorden graag!

 • Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00). 
 • Stuur een mail naar contact@vu.nl.
 • Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 825 48 367

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord. 

 • Bel 020-5985020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur). 
 • Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl.

Specifieke vragen over de selectie? Mail naar selectiecriminologie.rechten@vu.nl.

Bachelordag  
Bezoek de Bachelordag en ervaar hoe het is om Criminologie aan de VU te studeren! Meld je hier aan.   

Proefstuderen  
Kom een dagje proefstuderen op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.

Samenvatting Criminologie

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelding

Cijfers en documenten aanleveren: t/m 26 januari
Verplichte deelname aan selectie:1 februari 
Uitslag selectie:15 april

Aanmelden Voor

15 januari (100% selectie)

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Gedrag en Maatschappij

Facebook-icoon  Twitter-icoon

Zorana du Prie

Bachelorstudent Criminologie

Zorana duPrie

“Van jongs af aan is het mijn droom om bij de recherche aan de slag te gaan. Ik vind het leuk om losse eindjes aan elkaar te knopen en verbanden te leggen. Ook houd ik van adrenaline en spanning. Na mijn studie wil ik naar de politieacademie en de rechercheafdeling. Ik wil de criminaliteit in de wereld verlagen of zelfs voorkomen, zodat iedereen zich veiliger voelt.”

;